ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO MẬT KHI SỬ DỤNG TẠI WEB360DO.VN

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ BẢO MẬT KHI SỬ DỤNG TẠI WEB360DO.VN

1. Mật khẩu: Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật Mật khẩu đăng nhập, các thông tin về giao dịch. Bất cứ hành động truy cập hoặc giao dịch nào bằng tài khoản giao dịch của người sử dụng với đúng Mật khẩu đăng nhập hoặc các yếu tố định danh khác do hệ thống cung cấp cho người sử dụng đều được coi là người sử dụng truy cập hoặc giao dịch. Web360do.vn  sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch từ việc người sử dụng để lộ mật khẩu cho người khác. Trường hợp phát hiện Mật khẩu bị lộ, người sử dụng cần nhanh chóng thay đổi lại Mật khẩu mới và/hoặc liên hệ với Web360do.vn để được hỗ trợ.

2. Lỗi Hệ thống: Khi sử dụng giao dịch trực tuyến, người sử dụng có thể gặp phải trường hợp truy cập vào Internet hoặc các thiết bị điện tử khác bị gián đoạn, mất đường truyền, và chậm trễ trong việc truyền, nhận do việc tắc nghẽn đường truyền hoặc vì lý do khác không thể dự báo trước, ngoài tầm kiểm soát của Web360do.vn và do vậy có thể dẫn đến các chậm trễ trong việc thực hiện các giao dịch trên Web360do.vn. Ngoài ra, người sử dụng mặc nhiên thừa nhận rằng thông tin và dữ liệu cá nhân có thể bị bên thứ ba truy cập bất hợp pháp. Vì vậy người sử dụng mặc nhiên chấp nhận tất cả các rủi ro có thể xảy ra khi truy cập và/hoặc thực hiện các giao dịch qua Web360do.vn.

3. Virút: Web360do.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ bồi thường, yêu cầu, hình phạt, tổn thất, trách nhiệm, chi phí, hành động và/hoặc phí tổn nào mà người sử dụng gánh chịu do hệ thống máy tính và/hoặc thiết bị di động của người sử dụng kết nối với máy tính và/hoặc thiết bị di động khác bị vi rút trong thời gian người sử dụng truy cập, sử dụng, tải dữ liệu trên Web360do.vn . Người sử dụng phải có trách nhiệm tự trang bị các phần mềm diệt virut cho máy tính và/hoặc thiết bị di động sử dụng để truy cập Web360do.vn.

4. Lỗi đường truyền Internet: Người sử dụng nên chọn các gói thuê bao có tốc độ đường truyền cao và ổn định để việc giao dịch trực tuyến qua Internet được nhanh nhất. Web360do.vn  sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp mất lệnh, không thể hủy lệnh do lỗi đường truyền của người sử dụng.

5. Người sử dụng cần phải thông báo với Web360do.vn trong vòng không quá 01 giờ kể từ khi người sử dụng nhận thấy có những tình trạng sau:

5.1. Thất lạc hoặc bị đánh cắp tên sử dụng, mật khẩu.

5.2. Mọi sự chiếm dụng một cách bất hợp pháp tên truy cập, mật khẩu.

5.3. Sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Web360do.vn một cách bất hợp pháp.

5.4. Các dấu hiệu sử dụng tài khoản/mật khẩu để thực hiện các giao dịch mà không có sự đồng ý, cho phép của người sử dụng.

Bằng việc sử dụng các dịch vụ trên Web360do.vn, người sử dụng mặc nhiên chấp thuận các điều kiện và điều khoản sử dụng nêu trên.

Trong trường hợp sửa đổi nội dung các điều kiện, điều khoản sử dụng của Web360do.vn, các nội dung sửa đổi sẽ được thông báo trên Web360do.vn. Việc người sử dụng tiếp tục sử dụng và tiếp tục thực hiện các yêu cầu dịch vụ trên Web360do.vn có nghĩa là người sử dụng đã chấp nhận hoàn toàn các sửa đổi đó.