Google Maps không hoạt động trên website của tôi đòi key API

Google Maps không hoạt động trên website của tôi đòi key API

 22:12 04/01/2019

Trong Website Builder, bấm lên biểu tượng bút chì ở góc trên bên phải của bản đồ Google Maps, chọn Thuộc tính