NHỮNG YẾU TỐ CẦN KHI THIẾT KẾ WEBSITE

NHỮNG YẾU TỐ CẦN KHI THIẾT KẾ WEBSITE

 12:03 20/04/2018

NHỮNG YẾU TỐ CẦN KHI THIẾT KẾ WEBSITE
Giới thiệu

Giá Trị Cốt Lõi

- Tiên phong, đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, sáng tạo đưa ra các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng cao. - Chuyên nghiệp trong xây dựng văn hóa công ty; đoàn kết, trách nhiệm, chia sẻ, vui vẻ, hợp tác, thấu hiểu, nói hay, làm giỏi, chơi đúng. - Không...