Hướng dẫn Backup nhanh trong Cpanel

Hướng dẫn Backup nhanh trong Cpanel

Backup hay là (Sao lưu dữ liệu) là việc rất quan trọng và cần thiết. vì rằng nó giúp chúng ta phục hồi lại dữ liệu khi bị mất do các lỗi sử dụng sảy ra.
Tại cPanel linux hosting có sẵn công cụ này giúp chúng ta thực hiện một cách dễ dàng và đảm bảo dữ liệu người dùng

Xem tiếp...

Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên hosting DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên hosting DirectAdmin

  •   13/12/2018 10:21:00 AM
  •   Đã xem: 77
  •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên hosting DirectAdmin
Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên hosting Cpanel

Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên hosting Cpanel

  •   13/12/2018 10:10:00 AM
  •   Đã xem: 83
  •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn cài đặt NukeViet 4 trên hosting Cpanel