Cách đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong NukeViet PHP

Cách đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong NukeViet PHP

Khi bạn quyên mật khẩu của tài khoản tối cao, hay bạn muốn đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong lúc thực hiện các dự án,..... NukeViet PHP đã xây dựng công cụ thay đổi mật khẩu để giải quyết các vấn đề này.

Xem tiếp...

Sitemap ping

Sitemap ping

 •   13/12/2018 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP) / Công cụ SEO / Sitemap Ping
xac thuc google +

Xác thực Google+ (Bản quyền tác giả)

 •   13/12/2018 10:51:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Đây là một tiêu chí mới của google giúp tác giả bảo vệ nội dung của mình thông qua tài khoản Google+. Đối với một bài viết đã được xác minh quyền tác giả, thì bài viết này luôn được hiển thị đầu tiên trong các kết quả tìm kiếm của Google, so với các bài viết (ở các website khác) được sao chép từ bài viết này.
Cấu hình Meta-tags

Cấu hình Meta-tags

 •   13/12/2018 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Truy cập ACP / Công cụ SEO / Cấu hình Meta-tags
 
Cấu hình file robots.txt

Cấu hình file robots.txt

 •   13/12/2018 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Truy cập ACP / Công cụ SEO / Cấu hình robots.txt