Hướng dẫn Backup nhanh trong Cpanel

Hướng dẫn Backup nhanh trong Cpanel

Backup hay là (Sao lưu dữ liệu) là việc rất quan trọng và cần thiết. vì rằng nó giúp chúng ta phục hồi lại dữ liệu khi bị mất do các lỗi sử dụng sảy ra.
Tại cPanel linux hosting có sẵn công cụ này giúp chúng ta thực hiện một cách dễ dàng và đảm bảo dữ liệu người dùng

Xem tiếp...

Khái niệm module trong hệ thống NukeViet

Khái niệm module trong hệ thống NukeViet

  •   13/12/2018 09:58:00 AM
  •   Đã xem: 70
  •   Phản hồi: 0
Khái niệm module trong hệ thống NukeViet
Khái niệm giao diện

Khái niệm giao diện

  •   13/12/2018 09:58:00 AM
  •   Đã xem: 86
  •   Phản hồi: 0
NukeViet hỗ trợ việc sử dụng nhiều theme và người quản trị có thể dễ dàng thay đổi chúng.