Cách đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong NukeViet PHP

Cách đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong NukeViet PHP

Khi bạn quyên mật khẩu của tài khoản tối cao, hay bạn muốn đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong lúc thực hiện các dự án,..... NukeViet PHP đã xây dựng công cụ thay đổi mật khẩu để giải quyết các vấn đề này.

Xem tiếp...

Khái niệm module trong hệ thống NukeViet

Khái niệm module trong hệ thống NukeViet

  •   13/12/2018 09:58:00 AM
  •   Đã xem: 22
  •   Phản hồi: 0
Khái niệm module trong hệ thống NukeViet
Khái niệm giao diện

Khái niệm giao diện

  •   13/12/2018 09:58:00 AM
  •   Đã xem: 34
  •   Phản hồi: 0
NukeViet hỗ trợ việc sử dụng nhiều theme và người quản trị có thể dễ dàng thay đổi chúng.