Hướng dẫn Backup nhanh trong Cpanel

Hướng dẫn Backup nhanh trong Cpanel

Backup hay là (Sao lưu dữ liệu) là việc rất quan trọng và cần thiết. vì rằng nó giúp chúng ta phục hồi lại dữ liệu khi bị mất do các lỗi sử dụng sảy ra.
Tại cPanel linux hosting có sẵn công cụ này giúp chúng ta thực hiện một cách dễ dàng và đảm bảo dữ liệu người dùng

Xem tiếp...

Cấu hình gửi Email từ hệ thống NukeViet

Cấu hình gửi Email từ hệ thống NukeViet

 •   13/12/2018 11:13
 •   60
 •   0
PHPMail sử dụng hàm mail() để gửi mail. Hàm mail() là một hàm rất thông dụng của ngôn ngữ lập trình PHP, dùng để gửi mail từ sever mà không cần phải xác nhận tài khoản với máy chủ Email. Sử dụng PHPMail, người dùng không cần cài đặt gì thêm (tất cả được cài đặt ở máy chủ).
Chuẩn đoán site

Chuẩn đoán site

 •   13/12/2018 11:00
 •   94
 •   0

Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP) / Công cụ SEO / Chuẩn đoán site
 

Cấu hình thống kê

Cấu hình thống kê

 •   13/12/2018 11:07
 •   71
 •   0
Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP) / Công cụ web / Cấu hình thống kê
Hướng dẫn Backup nhanh trong Cpanel

Hướng dẫn Backup nhanh trong Cpanel

 •   20/03/2019 23:59
 •   16
 •   0
Backup hay là (Sao lưu dữ liệu) là việc rất quan trọng và cần thiết. vì rằng nó giúp chúng ta phục hồi lại dữ liệu khi bị mất do các lỗi sử dụng sảy ra.
Tại cPanel linux hosting có sẵn công cụ này giúp chúng ta thực hiện một cách dễ dàng và đảm bảo dữ liệu người dùng