Cách đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong NukeViet PHP

Cách đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong NukeViet PHP

Khi bạn quyên mật khẩu của tài khoản tối cao, hay bạn muốn đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trong lúc thực hiện các dự án,..... NukeViet PHP đã xây dựng công cụ thay đổi mật khẩu để giải quyết các vấn đề này.

Xem tiếp...

Cấu hình gửi Email từ hệ thống NukeViet

Cấu hình gửi Email từ hệ thống NukeViet

 •   13/12/2018 11:13
 •   25
 •   0
PHPMail sử dụng hàm mail() để gửi mail. Hàm mail() là một hàm rất thông dụng của ngôn ngữ lập trình PHP, dùng để gửi mail từ sever mà không cần phải xác nhận tài khoản với máy chủ Email. Sử dụng PHPMail, người dùng không cần cài đặt gì thêm (tất cả được cài đặt ở máy chủ).
Chuẩn đoán site

Chuẩn đoán site

 •   13/12/2018 11:00
 •   28
 •   0

Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP) / Công cụ SEO / Chuẩn đoán site
 

Cấu hình thống kê

Cấu hình thống kê

 •   13/12/2018 11:07
 •   29
 •   0
Đăng nhập khu vực quản trị với quyền quản trị tối cao (ACP) / Công cụ web / Cấu hình thống kê
Quản lý tập tin

Quản lý tập tin

 •   13/12/2018 10:44
 •   27
 •   0
Từ phiên bản NukeViet 4, mọi thông tin của tập tin tải lên đều được lưu trữ vào Cơ sỡ dữ liệu (CSDL), việc này giúp hệ thống quản lý tập tin khoa học và tối ưu hơn. Mặc định, tập tin tải lên được lưu trữ tại thư mục /uploads/module-name, các ảnh thumbnail được lưu lại /assets/module-name.