Giới thiệu website du lịch, tours Giới thiệu website du lịch, tours
Miễn phí hosting + domain quốc tế
Bảo hành, bảo trì miễn phí
Dịch vụ SEO
Hotline hỗ trợ 24/7

 
http://tours.web360do.vn/ Website du lịch Số lượng: 1000 Bộ

STT

Vị trí

Tính năng chính

A

KHU VỰC NGOÀI SITE

1

Toàn trang

 • Thông tin khu vực header.

 • Logo và menu.

 • Block slider.

 • Block tìm kiếm: Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí

 • Block nhóm tour.

 • Block hỗ trợ trực  tuyến.

 • Block quảng cáo.

 • Block social liên kết mạng xã hội.

 • Block tour du lịch.

 • Block slider tour du lịch

 • Block thống kê

 • Block liên hệ

 • Block bản đồ vị trí

2

Trang Du lịch

 • Danh sách tất cả tour du lịch.

 • Danh sách tour du lịch theo chủ đề.

 • Hiển thị tour du lịch theo Phương án hiển thị trong cấu hình module.

 • Phân trang hiển thị số lượng tour trên 1 trang.

3

Trang chi tiết tour du lịch

 • Slider hình ảnh của tour.

 • Hiển thị đầy đủ thông tin tour.

 • Chức năng đặt tour.

 • Chức năng thích, chia sẻ lên mạng xã hội.

 • Chức năng đánh giá và danh sách đánh giá.

 • Hiển thị các tour cùng chủ đề.

4

Trang đặt tour

 • Hiển thị các bước đặt tour.

 • Bước 1: Nhập thông tin tour.

+ Thông tin tour.

+ Giá tour.

+ Form nhập thông tin người đặt tour.

+ Danh sách thành viên tham gia tour, tính giá tour kèm giảm giá.

+ Hình thức thanh toán

 • Bước 2: Xác nhận: Khi hoàn thành bước 1 hệ thống sẽ tự động chuyển sang bước 2 xác nhận và chuyển qua bước 3.

 • Bước 3: Thanh toán: Bao gồm các thông tin đã nhập ở bước 1.

 • Sau khi đặt tour xong, hệ thống sẽ gửi email thông báo khách hàng và quản trị viên.

5

Trang Xe du lịch

 • Block tìm kiếm xe theo nhiều tiêu chí.

 • Danh sách tất cả xe.

 • Hiển thị xe du lịch theo Phương án hiển thị trong cấu hình module.

 • Phân trang hiển thị số lượng xe trên 1 trang.

 • Block nhóm xe.

6

Trang chi tiết xe du lịch

 • Slider hình ảnh của xe.

 • Hiển thị đầy đủ thông tin xe.

 • Chức năng đặt xe này.

 • Chức năng thích, chia sẻ lên mạng xã hội.

 • Hiển thị các xe cùng loại.

7

Chức năng đặt xe

 • Thông tin xe.

 • Thông tin đặt xe.

 • Form nhập thông tin người đặt xe.

 • Sau khi đặt xe xong, hệ thống sẽ gửi email thông báo  quản trị viên.

8

Liên hệ

 • Thông tin liên hệ

 • Form gửi yêu cầu liên hệ.

B

KHU VỰC QUẢN TRỊ

B1

MODULE TOUR DU LỊCH

1

Danh sách tour du lịch

 • Tìm kiếm tour du lịch.

 • Nút chức năng thêm tour.

 • Danh sách tour: Hiển thị thông tin ngắn gọn bao gồm (Mã tour, Tiêu đề, Ngày khởi hành, Thời gian thêm, Hoạt động)

 • Chức năng xóa danh sách tour.

 • Chức năng thay đổi trạng thái tour.

 • Quản lý hình ảnh tour.

 • Sửa, xóa tour.

 • Phân trang hiển thị 20 tour trên 1 trang.

2

Quản lý hình ảnh của tour

 • Chức năng thêm mới ảnh và lưu trữ ảnh của tour.

3

Thêm tour

Form nhập thông tin 1 tour bao gồm:

 • Thông tin tour: Các thông tin bắt buộc có của 1 tour.

+ Tiêu đề.

+ Liên kết tính.

+ Tiêu đề tùy chỉnh.

+ Chủ đề.

+ Mã tour.

+ Số ngày đi tour.

+ Ngày  khởi hành.

+ Số chỗ tối đa.

+ Nơi khởi hành.

+ Nơi đến.

 • Giá tour: Cấu hình giá tour theo tửng chủ đề riêng.

+ Cấu hình giá tour theo nhiều tiêu chí.

+ Chương trình giảm giá: Là các chương trình giảm giá còn hiệu lực ở mục Chương trình giảm giá.

+ Đơn vị tiền tê hiển thị.

 • Giới  thiệu tour.

+ Hình ảnh: Ảnh thumbnail.

+ Mô tả hình ảnh.

+ Giới thiệu ngắn gọn.

+ Giới thiệu chi tiết.

+ Chương trình  tour.

 • Nội dung lưu ý.

 • Dịch vụ: là các dịch vụ được kích hoạt ở Quản lý dịch vụ.

 • Phương tiện: Là các phương tiện được kích hoạt ở Quản lý phương tiện.

 • Thông tin chuyến bay: Là các hãng hàng không được kích hoạt ở Quản lý Hãng hàng không, thông tin chuyến bay lượt đi lượt về.

 • Thông tin khách sạn: Là các khách sạn được kích hoạt ở mục Khách sạn Thông tin khách sạn, có thể chọn nhiều khách sạn.

 • Hướng dẫn viên: Là các hướng dẫn viên được kích hoạt ở mục Hướng dẫn viên, Thông tin hướng dẫn viên, có thể chọn nhiều hướng dẫn viên.

 • Nhóm tour: Là các nhóm tour ở mục Nhóm tour

 • Từ khóa của tour: Là các từ khóa ở mục Quản lý Tags.

 • Cấu hình nhóm được phép xem tour: Các nhóm mặc định của website

 • Cấu hình nhóm được phép bình luận: Các nhóm mặc định của website

 • Các tính năng mở rộng: Cho phép đánh giá và hiển thị giá

4

Danh sách booking

 • Hiển thị tất cả danh sách booking mà khách đã đặt tour.

 • Liên kết đến trang chi tiết tour.

 • Chức năng xóa đặt tour và xóa danh sách đặt tour.

5

Chi tiết đặt tour

 • Hiển thị thông tin đặt tour của khách hàng.

 • Chức năng xác nhận thanh toán.

 • Chức năng xóa đặt tour.

6

Quản lý tags

 • Hiển thị danh sách tags.

 • Form thêm và sửa tags.

 • Bao gồm các chức năng sửa, xóa.

7

Nhóm tour

 • Hiển thị danh sách nhóm tour: Có các chức năng:

+ Sắp xếp vị trí.

+ Liên kết đến trang danh sách nhóm tour trong quản trị.

+ Liên kết đến trang danh sách nhóm tour ở ngoài site.

+ Chọn mặc định khi thêm.

+ Số liên kết.

+ Phương án hiển thị: Dạng lưới và danh sách.

+ Sửa, xóa.

8

Mã giảm giá

Là chức năng thêm mã giảm giá cho người dùng.

 • Tìm kiếm.

 • Nút chức năng thêm mã giảm giá.

 • Danh sách mã giảm giá.

 • Các chức năng thay đổi trạng thái, sửa, xóa.

 • Thêm mã giảm giá:

+ Tiêu đề: Bắt buộc.

+ Mã giảm giá: Bắt buộc.

+ Giá trị giảm: Tỉ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định: Bắt buộc.

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: Bắt buộc.

+ Ngày kết thúc hiệu lực.

+ Tour áp dụng: Có thể áp dụng riêng cho 1 số tour nhất định.

+ Số lượt sử dụng mã giảm giá, nếu để trống thì không giới hạn số lượng.

9

Chương trình giảm giá

Là chức năng thêm chương trình giảm giá cho tour du lịch.

 • Tìm kiếm.

 • Danh sách chương trình giảm giá: bao gồm các chức năng thay đổi trạng thái, sửa, xóa.

 • Form thêm, sửa chương trình giảm giá.

10

Quản lý dịch vụ

 • Tìm kiếm.

 • Danh sách dịch vụ: bao gồm các chức năng: Thay đổi sắp xếp, thay đổi trạng thái, sửa, xóa.

 • Form thêm, sửa dịch vụ.

11

Khách sạn

 • Tìm kiếm, nút chức năng thêm khách sạn.

 • Danh sách khách sạn: bao gồm các chức năng: Xóa danh sách khách sạn, thay đổi trạng thái, sửa, xóa.

 • Form thêm, sửa khách sạn.

12

Hãng hàng không

 • Tìm kiếm.

 • Danh sách hãng hàng không: bao gồm các chức năng: Thay đổi sắp xếp, thay đổi trạng thái, sửa, xóa.

 • Form thêm, sửa hãng hàng không.

13

Phương tiện

 • Tìm kiếm.

 • Danh sách phương tiện: bao gồm các chức năng: Thay đổi sắp xếp, thay đổi trạng thái, sửa, xóa.

 • Form thêm, sửa phương tiện.

14

Hướng dẫn viên

 • Tìm kiếm, nút chức năng thêm hướng dẫn viên.

 • Danh sách hướng dẫn viên: bao gồm các chức năng: Xóa danh sách khách sạn, thay đổi trạng thái, sửa, xóa.

 • Form thêm, sửa hướng dẫn viên.

15

Đơn vị tiền tệ

 • Danh sách đơn vị tiền tệ: Bao gồm các chức năng: xóa danh sách, sửa, xóa.

 • Form thêm, sửa đơn vị tiền tệ.

16

Quản lý chủ đề

 • Danh sách chủ đề, bao gồm các chức năng: Thay đổi vị trí, thay đổi hiển thị ở trang chủ, thay đổi số liên kết, thay đổi phương án hiển thị, thay đổi trạng thái hoạt động, sửa, xóa.

 • Form thêm, sửa chủ đề.

17

Hạng mục phu thu

 • Tìm kiếm.

 • Danh sách hạng mục phụ thu: bao gồm các chức năng: Thay đổi sắp xếp, thay đổi trạng thái, sửa, xóa.

 • Form thêm, sửa hạng mục phụ thu.

18

Hình thức thanh toán

 • Danh sách phương thức thanh toán mặc định, bao gồm các chức năng: T hay đổi vị trí sắp xếp, thay đổi trạng thái hoạt động, sửa.

19

Cổng thanh toán

 • Danh sách công thanh toán mặc định, bao gồm các chức năng: T hay đổi vị trí sắp xếp, thay đổi trạng thái hoạt động, sửa.

20

Sắp xếp tour

 • Tìm kiếm tour du lịch.

 • Nút chức năng thêm tour.

 • Danh sách tour: Hiển thị thông tin ngắn gọn bao gồm (Mã tour, Tiêu đề, Ngày khởi hành, Thời gian thêm, Hoạt động)

 • Chức năng thay đổi vị trí sắp xếp thứ tự.

 • Chức năng thay đổi trạng thái tour.

 • Quản lý hình ảnh tour.

 • Sửa, xóa tour.

 • Phân trang hiển thị 20 tour trên 1 trang.

21

Cấu hình

 • Cấu hình hệ thống:

+ Phương án hiển thị: Cấu hình hiển thị danh sách tour du lịch ở bên ngoài site.

+ Số tour trên 1 trang: Số lượng hiển thị của danh sách.

+ Kích thước ảnh trang chủ: Ảnh đại diện của tour ở trang chủ theo kích thước Chiều rộng x chiều cao.

+ Só ký tự tiêu đề: Độ dài ký tự của tên gọi tour khi hiển thị ở trang chủ.

+ Đơn vị tiền tệ: Đơn vị tính tiền tệ của hệ thống dùng để quy đổi giá tour.

+ Cấu trúc thư mục upload: Là đường dẫn lưu ảnh và hiển thị ảnh.

+ Đường dẫn ảnh no-images: Khi 1 tour không có ảnh đại diện thì hệ thống sẽ tự lấy ảnh này làm ảnh đại diện.

+ Nhóm nhận email thông báo về hoạt động của thành viên.

+ Điểm khởi hành mặc định.

+ Sử dụng mã giảm giá: Sử dụng hệ thống mã giảm giá khi thanh toán.

+ Lọc tags alias: Lọc bỏ dấu tiếng việt, các ký tự khác a-z, 0-9, - trong Liên kết tĩnh của tags.

+ Tự động tạo từ khóa: Tự động tạo từ khóa cho Tour nếu không nhập từ khóa lúc cập nhật Tour ​​​​​​.

+ Nhắc nhở từ khóa: Hiển thị số lượng các tags không có mô tả trên bảng thống kê.

 • Thông tin tour:

+ Tạo mã tự động: Cho phép tạo mã tour tự động khi không nhập.

+ Định dạng mã Tour.

+ Phương án ngày khởi hành mặc định.

+ Phương án nhập số ngày đi Tour.

+ Thông tin liên hệ (hiển thị tại trang chi tiết Tour).

+ Cấu hình độ tuổi.

 • Cấu hình đặt tour:

+ Hình thức đặt.

+ Nhóm được đặt Tour.

+ Định dạng mã booking:

+ Gửi thông tin booking: Gửi thông tin booking đến email khách hàng sau khi đặt Tour thành công

+ Phương án tính giá Booking.

+ Nội dung điều khoản bắt buộc khi đặt tour trực tuyến.

B2

MODULE THUÊ XE DU LỊCH

1

Danh sách xe du lịch

 • Tìm kiếm xe du lịch.

 • Nút chức năng thêm xe.

 • Danh sách xe: Hiển thị thông tin ngắn gọn bao gồm (Tiêu đề, Loại xe, Giá, Thời gian thêm, Hoạt động)

 • Chức năng xóa danh sách xe.

 • Chức năng thay đổi trạng thái xe.

 • Quản lý hình ảnh xe.

 • Sửa, xóa xe.

 • Phân trang hiển thị 20 xe trên 1 trang.

2

Quản lý hình ảnh của xe

 • Chức năng thêm mới ảnh và lưu trữ ảnh của xe.

3

Thêm xe

Form nhập thông tin 1 xe bao gồm:

 • Thông tin xe: Các thông tin bắt buộc có của 1 xe.

+ Tiêu đề.

+ Liên kết tính.

+ Tiêu đề tùy chỉnh.

+ Loại xe: Lấy dữ liệu từ Quản lý loại xe.

+ Hãng xe. Lấy dữ liệu từ Quản lý hãng xe.

+ Số ghế.

+ Điểm đi.

+ Điểm đến.

+ Giá: Cấu hình loại tiền, thuế theo ngày.

 • Giới  thiệu xe.

+ Hình ảnh: Ảnh thumbnail.

+ Mô tả hình ảnh.

+ Giới thiệu ngắn gọn.

+ Giới thiệu chi tiết.

 • Nhóm xe: Lấy dữ liệu từ Nhóm xe.

 • Nhóm được phép xem: Là các nhóm mặc định của website

 • Mở rộng:
  + Cho phép đánh giá.

+ Hiển thị giá.

4

Yêu cầu đặt xe

 • Chức năng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí về danh sách xe.

 • Danh sách đặt xe.

 • Liên kết đến trang chi tiết đặt xe.

 • Chức năng xóa danh sách đặt xe.

 • Thay đổi trạng thái đã xử lý.

 • Xóa

5

Chi tiết đặt xe

 • Hiển thị thông tin đặt xe của khách hàng.

 • Chức năng đánh dấu đã xử lý.

 • Chức năng sửa, xóa đặt xe.

6

Yêu cầu báo giá

 • Chức năng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí về danh sách yêu cầu báo giá.

 • Danh sách yêu cầu báo giá thuê xe.

 • Liên kết đến trang chi tiết báo giá thuê xe.

 • Chức năng xóa danh sách báo giá thuê xe.

 • Thay đổi trạng thái đã xử lý.

 • Xóa.

7

Chi tiết báo giá thuê xe

 • Hiển thị thông tin báo giá thuê xe của khách hàng.

 • Chức năng đánh dấu đã xử lý.

 • Chức năng sửa, xóa báo giá thuê xe.

8

Nhóm xe

 • Danh sách nhóm xe: Bao gồm các chức năng.

+ Thay đổi vị trí sắp xếp.

+ Tiêu đề: Liên kết đến danh sách nhóm xe trong quản trị và ngoài site.

+ Chức năng chọn mặc định khi thêm mới.

+ Chức năng thay đổi số liên kết.

+ Chức năng sửa xóa.

 • Form thêm, sửa thông tin nhóm xe.

9

Quản lý loại xe

 • Danh sách loại xe: Bao gồm các chức năng.

+ Thay đổi vị trí sắp xếp.

+ Tiêu đề: Liên kết đến trang con của loại xe.

+ Chức năng hiển thị trang chủ.

+ Chức năng thay đổi số liên kết.

+ Chức năng thay đổi phương án hiển thị

+ Chức năng thay đổi trạng thái hoạt động.

+ Chức năng sửa xóa.

 • Form thêm, sửa thông tin loại xe.

10

Quản lý hãng xe

 • Tìm kiếm, nút chức năng thêm hãng xe.

 • Danh sách các hãng xe: Các chức năng bao gồm:

+ Xóa danh sách hãng xe.

+ Kích hoạt trạng thái hoạt động.

+ Sửa, xóa.

 • Thêm hãng xe: Form nhập thêm, sửa thông tin hãng xe.

11

Đơn vị tiền tệ

 • Danh sách đơn vị tiền tệ: Bao gồm các chức năng: xóa danh sách, sửa, xóa.

 • Form thêm, sửa đơn vị tiền tệ.

12

Đơn vị tính

 • Là đơn vị tính giá thuê xe.

 • Chức năng tìm kiếm.

 • Danh sách đơn vị tính:

+ Thay đổi vị trí sắp xếp.

+ Chức năng thay đổi trạng thái hoạt động.

+ Chức năng sửa xóa.

 • Form thêm, sửa thông tin đơn vị tính.

13

Cấu hình

+ Phương án hiển thị: Cấu hình hiển thị danh sách tour du lịch ở bên ngoài site.

+ Số loại xe trên 1 trang: Số lượng hiển thị của danh sách.

+ Kích thước ảnh trang chủ: Ảnh đại diện của xe ở trang chủ theo kích thước Chiều rộng x chiều cao.

+ Só ký tự tiêu đề: Độ dài ký tự của tên gọi xe khi hiển thị ở trang chủ.

+ Đơn vị tiền tệ: Đơn vị tính tiền tệ của hệ thống dùng để quy đổi giá xe.

+ Cấu trúc thư mục upload: Là đường dẫn lưu ảnh và hiển thị ảnh.

+ Đường dẫn ảnh no-images: Khi 1 xe không có ảnh đại diện thì hệ thống sẽ tự lấy ảnh này làm ảnh đại diện.

+ Nhóm nhận email thông báo về hoạt động của thành viên.

+ Điểm khởi hành mặc định.

 • Cấu hình đặt xe:

+ Nhóm được đặt xe.

+ Định dạng mã booking.

Mẫu Website cùng chủ đề

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây