Gói Website công ty xây dựng Gói Website công ty xây dựng
Miễn phí hosting + domain quốc tế
Bảo hành, bảo trì miễn phí
Dịch vụ SEO
Hotline hỗ trợ 24/7

 
http://xaydung.web360do.vn Website giới thiệu công ty 12.000.000 đ Số lượng: 1000 Bộ
STT Tính năng chính Mô tả Mô tả chi tiết
A KHU VỰC SITE
  Đăng ký gian hàng
 • Để đăng ký gian hàng, người dùng cần có tài khoản ở hệ thống.
 • Chức năng đăng ký gian hàng dành cho người dùng có nhu cầu mở gian hàng và đăng bán sản phẩm trên hệ thống.
 • Sau khi người dùng đăng ký khởi tạo gian hàng, hệ thống sẽ gửi email “Thông báo duyệt gian hàng” đến người quản trị.
 • Sau khi quản trị duyệt gian hàng, hệ thống sẽ gửi email thông báo đến người tạo gian hàng.
 
2 Trang quản lý gian hàng Trang chủ gian hàng:
 • Bao gồm slider ảnh và toàn bộ sản phẩm của gian hàng.
Trang thông tin gian hang:
 • Bao gồm các thông tin của gian hàng, có thể sửa xóa thông tin gian hàng.
Đánh giá gian hàng:
 • Bao gồm form nhập đánh giá cho khách hàng đánh giá về gian hàng và danh các sách đánh giá.
 • Đánh giá của khách hàng được kiểm duyệt trước khi hiển thị.
 
Cấu hình gian hàng: Khu vực thiết lập riêng các thuộc tính cho gian hàng, ví dụ như số lượng sản phẩm trên trang, ảnh banner giao diện,….
 • Cấu hình số lượng sản phẩm hiển thị.
 • Cấu hình hiển thị và thêm ảnh slider ở trang chủ gian hàng.
 
Thêm sản phẩm:
 • Quản trị gian hàng có thể tạo sản phẩm và sản phẩm dấu giá cho gian hàng.
 • Chọn thêm ảnh cho sản phẩm.\
 • Thiết lập thời gian đăng sản phẩm.
 • Tùy biến SEO cho sản phẩm.
 
Quản lý sản phẩm:
 • Quản lý danh sách tất cả sản phẩm của gian hàng.
 • Tìm kiếm và lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí.
 • Chức năng sửa, xóa theo từng sản phẩm và tất cả sản phấm.
 • Sản phẩm cần được quản trị kiểm duyệt trước khi hiển thị.
 •  
Quản lý đơn hàng:
 • Quản lý danh sách tất cả đơn hàng của gian hàng.
 • Tìm kiếm và lọc đơn hàng theo nhiều tiêu chí.
 • Chức năng sửa, xóa theo từng đơn hàng và tất cả đơn hàng.
 •  
Quản lý đánh giá sản phẩm:
 • Quản lý danh sách tất cả đánh giá sản phẩm của gian hàng.
 • Chức năng xóa bình luận vi phạm điều luật.
 • Chức năng duyệt hiển thị bình luận.
 •  
Quản lý sản phẩm đấu giá:
 • Quản lý danh sách tất cả sản phẩm đấu giá của gian hàng.
 • Tìm kiếm và lọc sản phẩm đấu giá theo nhiều tiêu chí.
 • Chức năng năng liên kết phiên đấu giá của sản phẩm.
 • Chức năng sửa, xóa theo từng sản phẩm đấu giá và tất cả sản phấm đấu giá.
 
Phiên đấu giá:
 • Danh sách phiên đấu giá của từng sản phẩm.
 • Chức năng tạo, sửa và xóa phiên dấu giá.
 
Quản lý tin nhắn (Khách nhắn đến shop):
 • Khách hàng gửi tin nhắn đến shop từ trang chi tiết sản phẩm.
 • Danh sách tin nhắn của khách.
 • Tìm kiếm theo từ khóa.
 • Chức năng xóa tin nhắn và xóa hàng loạt.
 
Nâng cấp gian hàng: Gian hàng VIP, Thông thường.
 • Từ trang thông tin gian hàng chọn nâng cấp gian hàng.
 • Quản trị hệ thống sẽ xem xét các điều kiện của gian hàng và tiến hành nâng cấp hoặc không.
 
3 Trang chủ website Chức năng tìm kiếm:
 • Tìm kiếm tất cả sản phẩm và lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí: Từ khóa, loại sản phẩm, mức giá …
 •  
Giỏ hàng:
 • Giỏ hàng chứa sản phẩm khách hàng chọn mua.
 •  
Danh mục sản phẩm: Menu danh mục sản phẩm.
Sản phẩm đấu giá: Chuyển đến danh mục sản phẩm đấu giá.
 •  
Slider hình ảnh.
 •  
Các block tùy chỉnh.
 •  
4 Hoạt động làm nổi bật sản phẩm.
 • Có rất nhiều gian hàng trên website, những sản phẩm mới sẽ được đưa lên hiển thị đầu, vậy nên cần có cơ chế để gian hàng có thể chủ động đưa sản phẩm của mình lên đầu, được làm mới liên tục.
 • Làm mới sản phẩm: Để có được nhiều lượt làm mới sản phẩm, gian hàng phải thanh toán để mua lượt làm mới sản phẩm. Sản phẩm được làm mới sẽ được hiển thị lên đầu danh sách.
 • Mua vị trí VIP: Vị trí VIP là vị trí hiển thị sản phẩm nổi bật trên trang, được thể hiện bằng các thuộc tính nổi bật. Gian hàng cần thanh toán để mua vị trí này.
 •  
5 Hiển thị danh sách sản phẩm trên trang chủ Hiển thị sản phẩm lên trang chủ theo:
 • Tất cả sản phẩm, sản phẩm mới lên đầu.
 • Sản phẩm theo Loại sản phẩm.
Trình bày sản phẩm theo:
 • Theo lưới.
 • Theo danh sách.
Mỗi sản phẩm trên trang chủ sẽ có một số thông tin cơ bản:
 • Hình ảnh minh họa.
 • Tên sản phẩm.
 • Mã sản phẩm (nếu có).
 • Giá sản phẩm (nếu có hoặc cho phép hiển thị).
 • Nút đặt hàng.
 • Nút yêu thích.
Các thông tin bên trên sẽ được trình bày trong các trường hợp sau:
 • Xem sản phẩm trên trang chủ.
 • Xem sản phẩm theo Loại sản phẩm.
 • Xem sản phẩm theo Nhóm sản phẩm.
 • Xem kết quả tìm kiếm sản phẩm.
Xem chi tiết sản phẩm.
 •  
6 Đặt hàng trực tuyến
 • Tính năng đặt hàng trực tuyến cho phép khách có thể mua hàng trên website của bạn
 • Giỏ hàng có thể chưa một hoặc nhiều sản phẩm, khách hàng có thể thêm hoặc xóa sản phẩm cần mua khỏi giỏ hàng
 • Quy trình đặt hàng đơn giản, chỉ qua 2 bước đã có thể hoàn tất đơn hàng
 • Thông tin đơn hàng sẽ gửi về người quản lý gian hành và khách hàng sau khi đặt hàng thành công
 • Khu vực quản lý đơn hàng riêng cho người quản lý gian hàng, hiển thị đầy đủ thông tin của đơn hàng
 •  
7 Sản phẩm yêu thích
 • Mỗi sản phẩm sẽ được trình bày nút "Yêu thích", khách hàng có thể sử dụng nút này để thêm một sản phẩm bất kỳ vào danh sách sản phẩm yêu thích của mình
 • Khách hàng có thể thêm, xóa sản phẩm ra khỏi danh sách yêu thích
 •  
8 Quản lý sản phẩm giảm giá
 • Cấu hình giảm giá cho từng sản phẩm hoặc một nhóm các sản phẩm
 • Cấu hình giảm giá theo số lượng sản phẩm mua
 • Cấu hình giảm giá theo thời gian
 •  
9 Đánh giá sản phẩm Chức năng đánh giá sản phẩm sau khi sử dụng dành cho khách hàng:
 • Khách hàng có thể đánh giá sản phẩm qua chức năng đánh giá trong trang chi tiết của sản phẩm.
 • Đánh giá của khách hàng phải qua kiểm duyệt trước khi được hiển thị lên website.
 •  
B KHU VỰC QUẢN TRỊ
1 Thông tin hệ thống
 • Thống kê số lượng gian hàng.
 • Thống kê số lượng sản phẩm.
 • Thống kê số lượng sản phẩm chưa duyệt.
 • Thống kê số lượng bình luận.
 • Thống kê số lượng sản phẩm tồn kho.
 • Thống kê số lượng đơn đặt hàng.
 • Thống kê số lượng đơn đặt hàng mới.
 • Thống kê số lượng đơn đặt hàng chưa duyệt.
 • Thống kê số lượng đơn hàng chưa thành toàn.
 • Thống kê số lượng đơn hàng đã thành toàn.
 • Thống kê số lượng đơn hàng đã gửi thành toàn.
 • Thống kê số lượng đơn hàng đã hủy.
 
2 Quản lý gian hàng Chức năng quản lý tất cả các gian hàng có trong hệ thống.
 • Quản lý danh sách tất cả gian hàng của hệ thống.
 • Đầy đủ các hoạt động sửa, xóa, tìm kiếm gian hàng dựa trên nhiều tiêu chí.
 • Trang chi tiết gian hàng: Hiển thị thông tin đầy đủ của gian hàng và các nút chức năng.
 • Chức năng xét duyệt, đình chỉ, chấm dứt hoạt động của gian hàng.
 
3 Nhóm gian hàng Chức năng quản lý nhóm gian hàng, phân quyền gian hàng theo nhóm gian hàng theo các chức năng ưu tiên riêng.
 • Quản lý danh sách tất cả nhóm gian hàng có trong hệ thống.
 • Đầy đủ các hoạt động thêm, sửa, xóa.
 • Phân quyền chức năng cho từng nhóm gian hàng có quyền ưu tiên riêng trong hệ thống, gian hàng thuốc các nhóm khác nhau sẽ có các cấu hình khác nhau.
 
4 Danh sách nhóm mặt hàng Chức năng quản lý tất cả nhóm mặt hàng có trong hệ thống.
 • Quản lý danh sách tất cả nhó


Mẫu Website cùng chủ đề

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây