Website tin tức Website tin tức
Miễn phí hosting + domain quốc tế
Bảo hành, bảo trì miễn phí
Dịch vụ SEO
Hotline hỗ trợ 24/7

XEM TRƯỚC GIAO DIỆN   đăng ký ngay
K000077 Website tin tức Số lượng: 100000 Bộ


  •  

Số lượng
Số lượng: 100000 Bộ
STT Tên module
1 Module bình luận
2 Module giới thiệu
3 Module liên hệ
4 Module quản lý menu
5 Module quản lý thành viên
6 Module quảng cáo
7 Module RSS
8 Module thăm dò ý kiến
9 Module thống kê truy cập
10 Module tìm kiếm
11 Module tin tức
12 Module xác thực hai bước